background

Program peregrynacji

Niedziela poprzedzająca peregrynacje

Niedziela poprzedzająca peregrynację w danym dekanacie jest kluczowym momentem dla odpowiedniego przygotowania wspólnoty parafialnej w której będzie odbywać się peregrynacja do przyjęcia ikony św. Rodziny, bądź też przygotowania parafian z sąsiednich parafii do udziału w peregrynacji.

Wskazania liturgiczne na tę niedzielę:

  • formularz i czytania mszalne według kalendarza liturgicznego,
  • po homilii odnowienie przyrzeczeń małżeńskich,
  • przed błogosławieństwem krótkie świadectwo małżonków zrzeszonych w Domowym Kościele, Ekipach Notre Dame itp. zachęcające do formacji we wspólnocie.

Program peregrynacji

Harmonogram:

godz. 16.00 Przybycie ikony do parafii peregrynacji

godz. 17.00 Nabożeństwo przy ikonie

godz. 18.00 Msza św. na rozpoczęcie peregrynacji

godz. 20.00 Modlitewne czuwanie przy ikonie

Drugi dzień peregrynacji

godz. 8.00 – 15.00 Czuwanie przy ikonie: dzieci, młodzież, grupy parafialne. (Jeżeli drugi dzień peregrynacji wypada w niedzielę, czuwanie przy ikonie organizowane jest po Mszach świętych).

godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.20 Pożegnanie ikony

(W wyjątkowych przypadkach plan peregrynacji może ulec zmianie. Aktualne informacje na temat przebiegu peregrynacji w danej parafii znajdują się na głównej stronie w „zapowiedzi i relacje z peregrynacji”.)

Przywitanie ikony Świętej Rodziny

Na rozpoczęcie nabożeństwa gromadzą się mieszkańcy parafii. Nabożeństwo oczekiwania rozpoczyna się w kościele parafialnym, odpowiednio wcześniej przed przybyciem ikony (zwykle 20–30 minut).

Msza Święta na rozpoczęcie peregrynacji

Ze względu na szczególny charakter peregrynacji ikony Świętej Rodziny metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski, wyraził zgodę na odprawianie jeden raz w ciągu dnia, przy okazji przeżywanej we wspólnocie parafialnej obecności wspomnianej ikony, Mszy św. według formularza ze święta Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Zezwolenie powyższe dotyczy wszystkich dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, dni oktawy wielkanocnej, wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia.

Duszpasterze powinni zadbać o to, aby ta Eucharystia była sprawowana uroczyście, z zaangażowaniem całego zespołu liturgicznego, a więc posługujących przy ambonie, przy ołtarzu oraz poprzez śpiew. Ponieważ w niektórych Mszach Świętych będą uczestniczyć wierni z innych parafii, można zaprosić do spełniania niektórych funkcji liturgicznych członków tych parafii.

Modlitewne czuwanie przy ikonie

Czuwanie modlitewne przy ikonie św. Rodziny stanowi jeden z centralnych punktów peregrynacji.  Duszpasterze powinni zadbać o to, aby było ono sprawowane uroczyście, z czynnym zaangażowaniem przedstawicieli wspólnot parafialnych uczestniczących w peregrynacji. Duże znaczenie dla nabożeństwa ma właściwie dobrany przez organistę śpiew pieśni. Zachęcamy do zaangażowania w nabożeństwo chóru parafialnego, scholii, bądź innych zespołów muzycznych.

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia czuwania dla dzieci i młodzieży

Materiały pomocnicze do przeprowadzenia czuwania dla dzieci i młodzieży, w ramach katechezy szkolnej w dniu peregrynacji, zostały przygotowane przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.
Czuwanie należy dostosować do możliwości danej szkoły i parafii (wyjście do kościoła pojedynczej klasy lub kilku klas w ramach katechezy szkolnej, modlitwa na katechezie w klanp.h itp.).

Pożegnanie ikony

Wierni gromadzą się na czuwaniu. Po koronce do Bożego Miłosierdzia i krótkiej modlitwie przy ikonie rozpoczyna się śpiew Litanii do Świętej Rodziny. Mężczyźni w asyście kobiet ze świecami wyprowadzają ikonę z kościoła. Po pożegnaniu i odjeździe samochodu kaplicy kapłan błogosławi wszystkich zebranych i ich rozsyła.

Back to top of page